Algemene voorwaarden

 1. Graag je legitimatiebewijs en (digitale) verzekeringspasje meenemen bij het eerste bezoek.
 2. Gedraag je volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor diefstal van jouw eigendommen.
 3. In onze praktijken is het niet toegestaan om te roken.
 4. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties, raadpleeg hiervoor de website van de rijksoverheid. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/is-fysiotherapie-opgenomen-in-het-basispakket).
 5. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de meeste aanvullende verzekeringen met een gelimiteerd aantal behandelingen. Als je over deze limit komt, moet je zelf de overige behandelingen betalen. Eleven Movement kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent.
 6. Je bent vrij in keuze van fysiotherapeut. Iedere therapeut van ons heeft zijn/haar eigen specialisatie.
 7. Het aanpassen en annuleren van afspraken kun je telefonisch doen op nummer 079 889 3113 of per info@elevenmovement.nl
 8. Indien je verhinderd bent, dien je tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd zijn wij helaas genoodzaakt om in rekening te brengen.
 9. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Eleven Movement. gaan zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels. Meer informatie hierover treft u aan op onze website (privacybeleid).
 10. ELEVEN is aangesloten bij het KNGF. Behandelingen worden uitgevoerd volgende de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging.
 11. Je dient vooraf aan je behandeling aan te geven of je verzekerd bent en zo ja bij welke maatschappij en onder welk nummer. Wij sturen onze declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waarmee wij een contract mee hebben.
 12. Indien je een restitutiepolis hebt of achteraf blijkt dat je niet voor deze zorg verzekerd bent of meer behandelingen hebt gehad dan door jouw verzekering wordt vergoed, krijg je alsnog een factuur voor de verrichte behandeling(en). In het geval een minderjarige worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
 13. De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen. Indien je niet tijdig betaald kunnen wij incassomaatregelen treffen. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor jouw rekening.
 14. Met jouw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de AVG.
 15. Klachtenregeling: ELEVEN is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd.
 16. Wij proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heb je desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij je dat kenbaar te maken bij je fysiotherapeut.